home

 

English Curriculum

 

About Perry Schack’s life The guitarist Perry Schack comes from Munich and is a well-known solo and chamber musician, who performs a yearly total of 70 concerts around the world. In 2007, he had his debut at the Carnegie Hall, after which he was awarded the “IBLA Grand Prize New York”.

 

In addition to this, he has been awarded further national and international awards, such as the “Kulturförderpreis München”, Boston International Guitar Competition (USA), the Chamber Music Competition Pittsburgh and the international solo and chamber music competition, Città di Barletta (Italy). He was also awarded funding by the Yehudi Menuhin Association, “Live Music Now”. As an Erasmus scholar he had the opportunity to perfect his artistic skills at the Escola Superior in Barcelona.

 

As a student, Perry Schack attended the Academy for Music and Theatre in Munich (Hochschule für Musik und Theater) and the Mozart University in Salzburg. There he was taught by renowned virtuosi, such as Franz Halasz and Eliot Fisk, and he completed his concert diploma and the masterclass “Summa cum Laude”.

 

Perry Schack enchants audiences with his concerts, which take place in the greatest cities and concert halls around the world. He has played at the Carnegie Hall in New York (in 2007 and 2017), at the “Wellington Town Hall” in New Zealand (in 2009), at the “Teatro Claudio Santoro” in Brazil (in 2013), at the Athens Concert Hall “Megaron” in Greece (in 2015), at the “Heaundae Cultural Center” in Korea (in 2017) and every year at the Residenz Palace in Munich (between 2003 – 2018). He regularly travels on tours across all continents. He has already given concerts in large American and Canadian cities, such as New York, Chicago, Washington D.C., Los Angeles and Ottawa, as well as in Australia and New Zealand, specifically Canberra, Sydney, Perth, Hobart and Wellington. He has made appearances in South America, for example in Lima, Brasilia and Curitiba, as well as in the major Asian cities such as Tokyo, Singapore, Kuala Lumpur and Yangon. Last year he was invited to Kuwait City in the Middle East and to Addis Ababa in Ethiopia.

Perry Schack has also given concerts in many European capitals, such as Warsaw, Budapest, Vienna, Rome, Paris, Athens, Dublin and Berlin.

As a soloist, Perry Schack has played with the AOC Orchestra of Myanmar, as well as with the Athens State Orchestra. Perry Schack’s music is regularly played on the most listened-to radio stations, such as Bayern Radio and Südwestrundfunk. He has also been invited to internationally acclaimed festivals, such as the Black Forest Music Festival (Schwarzwaldmusikfestival), the International Guitar Festival of Nürtingen and the Busan MARU International Festival (Korea).

In 2017, the New York Artist Management organised a concert at the Carnegie Hall in New York, which sold out. It was there that Perry Shack was able to showcase his skills as a chamber musician in various arrangements - once with the Machado Quartet, which has created its own style and taken influence from the “Guitarra Neuva”, and once with his long time flautist partner, K. Kaczka. He has played in a duet (“Duo Artus”) with K. Kaczka, as well as in a trio (“Trio Artus”) with the flautist E. Rofe. A few CDs have already been released by the publishing house, Acte Préalable.

Curriculum Deutsch

 

Der Münchner Gitarrist Perry Schack gibt als renommierter Solist und Kammermusiker jährlich 70 Konzerte weltweit. 2007 hatte er sein Debut in der Carnegie Hall, nachdem er den “IBLA Grand Prize New York” gewonnen hatte.

 

Außerdem erzielte er weitere nationale und internationale Preise wie den Kulturförderpreis München, Boston International Guitar Competition (USA), Chamber Music Competition Pittsburgh (USA) und den internationalen Solo- und Kammermusikwettbewerb Città di Barletta (IT). Förderungen erhielt er weiterhin von der Gesellschaft Yehudi Menuhin „Live Music Now“. Als Erasmusstipendiat hatte er die Möglichkeit, an der Escola Superior der Barcelona seine künstlerischen Fähigkeiten zu perfektionieren.

 

Seine Studienzeit verbrachte Perry Schack an der Hochschule für Musik und Theater in München und an der Universität Mozarteum Salzburg. Dort hatte er Unterricht bei renommierten Virtuosen wie Franz Halasz und Eliot Fisk und schloss sein Konzertdiplom und die Meisterklasse „Summa cum Laude“ ab. Perry Schack begeistert die Zuhörer mit seinen Konzerten in den wichtigsten Metropolen und Konzertsälen der Welt. Er spielte in der Carnegie Hall in New York (2007 und 2017), in der “Wellington Town Hall” in Neuseeland (2009), im “Teatro Claudio Santoro” in Brasilia (2013), in der Athener Konzerthalle “Megaron” in Griechenland (2015), im “Heaundae Cultural Center” in Korea (2017), und jährlich in der Münchner Residenz (2003-2018).

Regelmäßig reist er zu ausgedehnten Tourneen in alle Kontinente: Er konzertierte bereits in den Metropolen der USA und Kanada, wie New York, Chicago, Washington D.C., Los Angeles und Ottawa, ebenso in Australien und Neuseeland in Canberra, Sydney, Perth, Hobart und Wellington. Er trat auch in Südamerika auf, zum Beispiel in Lima, Brasilia und Curritiba, sowie in den bedeutenden Städten Asiens wie Tokio, Singapur, Kuala Lumpur und Yangon. Letztes Jahr war er im Nahen Osten in Kuwait City und in Äthiopien in Addis Abeba zu Gast. Perry Schack gab auch Konzerte in zahlreichen europäischen Hauptstädten, wie Warschau, Budapest, Wien, Rom, Paris, Athen, Dublin und Berlin.

 

Als Solist spielte Perry Schack mit dem AOC Orchester Myanmar genauso wie mit dem Staatsorchester Athen. Regelmäßig wird Perry Schack in den großen Radiosendern wie dem BR und dem SWR gespielt. Auch zu international bekannten Festivals, wie dem Schwarzwaldmusikfestival, den internationalen Gitarrenfestspielen Nürtingen oder dem Busan MARU International Festival (Korea) wurde er bereits eingeladen.

Im Jahr 2017 organisierte das NY Artistmanagement ein Konzert in der ausverkauften Carnegie Hall in New York. Dort zeigte Perry Schack seine Qualitäten als Kammermusiker in verschiedenen Formationen: Zum einen mit dem Machado Quartett, das mit der Konzeption “Guitarra Nueva” einen eigenen Stil auf der Gitarre kreiert hat, zum anderen mit seinem langjährigen Flötenpartner K. Kaczka. Mit ihm spielt er einmal in Duobesetzung (“Duo Artus”), aber auch als Trio zusammen mit der Flötistin E. Rofe (“Trio Artus”). Einige CDs sind bereits bei Acte Préalable erschienen.

Curricullum Polki

 

Pochodzący z Monachium gitarzysta Perry Schack, renomowany solista i muzyk kameralny daje rocznie 70 koncertów na całym świecie. Debiutował w roku 2007 w Carnegie Hall po zwycięstwie w konkursie „IBLA Grand Prize New York“

Jest laureatem wielu innych krajowych i międzynarodowych nagród takich jak: Kulturförderpreis München, Boston International Guitar Competition (USA), Chamber Competition Pittsburgh (USA) oraz Międzynarodowego Konkursu Solistycznego i Muzyki Kameralnej Citta di Barletta (IT). Stypendysta Towarzystwa Yehudi Menuhina „Live Music Now“. W ramach stypendium Erasmusa przebywał w Escola Superior w Barcelonie, gdzie miał okazję doskonalić swoje artystyczne umiejętności.

Wykształcenie muzyczne zdobywał w Wyższej Szkole Muzycznej i Teatralnej w Monachium (Hochschule für Musik und Theater) oraz na Uniwersytecie (Konserwatorium) Mozarteum w Salzburgu. Tamże kształcił się u znamienitych wirtuozów gitary takich jak Franz Halasz i Eliot Fisk, studia na wydziale instrumentalnym oraz podyplomową klasę mistrzowską ukończył z wyróżnieniem „Summa cum Laude“.

Koncerty Perryego Schacka wzbudzają zachwyt publiczności w największych metropoliach i salach koncertowych na całym świecie. Występował w Carnegie Hall w Nowym Yorku (2007 i 2017), w Wellington Town Hall w Nowej Zelandii (2009), w Teatro Claudio Santoro w Brasilii (2013), w Ateńskiej Sali Koncertowej Megaron w Grecji (2015), w Heaundae Cultural Center w Korei (2017) oraz corocznie w Monachijskiej Rezydencji (2003-2018). Regularnie udaje się w dalekie podróże artystyczne do najbardziej odległych zakątków świata, koncertował już w największych miastach Stanów Zjednoczonych i Kanady: w Nowym Jorku, Chicago, Waszyngtonie D.C., Los Angeles i Ottawie, rowniez w Australii i Nowej Zelandii – w miastach takich jak: Canberra, Perth, Hobart i Wellington. Występował takze w Ameryce Południowej, w Limie, Brasilii i Curitibie, jak również w znaczących miastach Azji, w Tokio, w Singapurze, Kuala Lumpur i Yangoonie. W ostatnim roku gościł na Bliskim Wschodzie w Kuwejcie oraz w Etiopii w Addis Abebie. Perry Schack dawał koncerty w licznych europejskich stolicach takich jak Warszawa, Budapeszt, Wiedeń, Rzym, Paryż, Ateny, Dublin i Berlin.

 

Jako solista występował z Orkiestrą AOC z Maynmar, jak również z Ateńską Orkiestrą Narodową. Jego nagrania regularnie nadawane są przez popularne stacje radiowe; BR (radio bawarskie) i SWR ( niemiecki regionalny nadawca radiowy w Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynacie). Perry Schack był też wielokrotnie zapraszany na prestiżowe międzynarodowe festiwale, jak Schwarzwaldmusikfestival, międzynarodowy festiwal gitarowy w Nürtingen, Busan MARU International Festival (Korea). W roku 2017 nowojorska agencja artystyczna zorganizowała koncert w wyprzedanej do ostatniego miejsca Carnegie Hall w Nowym Yorku, gdzie Perry Schack miał okazję zaprezentować swój kunszt artystyczny jako kameralista występując z różnymi zespołami, takimi jak: Machado Quartet, który w oparciu o koncepcję gry zwaną „Guitarra Nueva“ wykreował swój własny styl wykonawczy na gitarze oraz ze swym dlugoletnim partnerem muzycznym, flecistą Krzysztofem Kaczką, z którym współtworzy duet „Duo Artus“, a także w formacie „Trio Artus“ wraz z flecistką Esti Rofe. Kilka ich albumów wydanych już zostało przez wydawnictwo fonograficzne Acte Prealable.